Rozložení vzdálené správy Backoffice

Prostředí aplikace KASAmax Backoffice můžeme rozdělit do několika částí, jak je vidět na snímku obrazovky. Jednotlivé části jsou zvýrazněny červenými obdélníky a označeny číslem.

Hlavní menu

Hlavní menu (1) louží k navigaci mezi hlavními stránkami aplikace. Kliknutím na ikony v menu v levé části aplikace umožňuje menu zmenšit pro pohodlnější práci s hlavní části Backoffice. Více o jednotlivých položkách v menu se dozvíte zde.

Horní část

V horní části (2) najdete důležité odkazy na licence aplikace (2a) a možnosti profilu: zobrazení uživatelského profilu (2b) a odhlášení z aplikace (2c).

Poloha v aplikaci

Poloha v aplikaci (3) umožňuje se lépe orientovat, kde se právě nacházíte. Názvy stránek oddělené lomítkem definují aktuální polohu uživatele uvnitř aplikace. Rychlý přechod na vyšší úroveň provedete kliknutím na název sekce.

Filtrace

Vybrané části Backoffice nabízí různé možnosti filtrace (4, 6). Slouží pro efektivnější práci s daty. Některé vyžadují zadání hledaného řetezce, jiné výběr z předdefinovaných hodnot po nastavení filtrů dochází k zobrazení položek, které splňují definované vlastnosti

Pokud je ve filtru například vybráno středisko nebo skupina středisek, je veškerý zobrazený obsah vztažen pouze k vybranému středisku nebo skupině středisek.

Záložky

Některý obsah je pro přehlednost členěn do záložek (5). Změnu obsahu provedete kliknutím na název vybrané záložky.

Hlavní část

V hlavní části (7) je zobrazen veškerý obsah. Ten je měněn dle stránky, na které se uživatel nachází.

Stránkování

Pro plynulý chod aplikace je k dispozici stránkování (8). Pokud filtrujete v delším časovém horizontu nebo má váš požadavek více zápisů aplikace rozloží počet zápisů na další stránky. Pomocí těchto ukazatelů se můžete překlikávat mezi jednotivými stranami výsledků.

Rychlá volba

Rychlá volba (9) obsahuje ikony nápovědy (rychlý přechod do nápovědy aplikace) a odkaz do e-shopu, kde můžete zakoupit licence a další.

Spodní část

Spodní část (10) aplikace obsahuje kontakt na technickou podporu a přechod na obchodní podmínky společnosti KASAmax EU s.r.o.


Dále by Vás mohlo zajímat:

Pomohl vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu! Zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkusto to, prosím, znovu!