Inventury v Backoffice

Přehled inventur zobrazuje všechny dříve vytvořené inventury.

V této části aplikace máte možnost zobrazit Inventury a Šablony (1), také je zde umožněno vyhledávat (2) a filtrovat pomocí vybraného stavu operace (3).

V hlavní části najdete tabulku, která obsahuje dříve vytvořené inventury se záhlavím (4). Tabulka obsahuje číslo, středisko, stav, kdo a kdy inventuru vytvořil.

Kliknutím na vybraný řádek (5) přehledu dojde k přechodu na detail inventury. Vlevé části tabulky vidíte ikony akce Vystavit a Odstranit (6). Ty jsou aktivní pouze u nevystavených inventur.

Novou inventuru vytvoříte kliknutím na červené tlačítko Nový (7) v pravém horním rohu obsahové části aplikace.

Detail inventury

Detail inventury nabízí podrobné informace o inventuře, kterou je možné po uložení dále editovat. Pokud byla inventura již vystavena jsou některé možnosti editace zablokovány.

Pro uložení provedených změn nebo vytvoření nové inventury stiskněte tlačítko Uložit (21).

Vystavení inventury provedete v přehledu inventur na řádku vlevé části pomocí ikony šipky "vystavit" (6). V tomto okamžiku dojde k vytvoření skladové operace inventurní rozdíl (pouze pokud se předpokládané stavy liší od skutečnosti), která nastaví stavy na požadované hodnoty.

Detail inventury obsahuje tyto podrobnosti

Číslo

Automaticky generované pořadové číslo (8) inventury.

Středisko

Vybrané středisko (9), na kterém chcete provádět inventuru. Po výběru střediska jsou do inventury automaticky načteny všechny položky, u kterých se na zvoleném středisku eviduje skladový pohyb.

Šablona

Po vybraní šablony (10) jsou do inventury automaticky načteny všechny položky z vybrané šablony.

Stav

Stav (11), ve kterém se inventura nachází (Vystaveno/Nevystaveno).

Poznámka

Libovolná poznámka (12), kterou chcete připojit k invetuře.

Vystavení

Libovolná poznámka (13), kterou chcete připojit k invetuře.

Číslo skladové operace

Označení skladové operace (14).


Detail inventury dále obsahuje tabulku s položkami (15). V této části je umožněno vyhledávat položku (16) nebo filtrovat pomocí skupiny (1179) nebo dodavatele (18).

Tabulka obsahuje záhlaví:

  • Název + PLU/EAN
  • Cena/MJ bez DPH (pořizovací)
  • Cena/MJ s DPH (pořizovací)
  • Očekáváno v MJ
  • Skutečnost v MJ
  • Rozdíl v MJ
  • Celkem bez DPH (pořizovací)
  • Celkem s DPH (pořizovací)

Na jednotlivých řádcích vidíte výpis konkrétních položek (20).

Úpravy je nutné uložit červeným tlačítkem pod tabulkou "Uložit" (21).

Pomohl vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu! Zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkusto to, prosím, znovu!