Skladové operace v Backoffice

Nabízí přehled všech dříve provedených skladových operací, ve kterých lze vyhledávat dle pořadového čísla operace (1). Stačí zadat část hledaného čísla do políčka Hledat a stisknout klávesu enter. Operace lze dále filtrovat podle typu operace stavu (2), operace (3) a původ operace (4).

Pokud byla skladová operace vytvořena na základě prodeje prostřednictvím pokladní aplikace KASAmax, je na řádku dané operace umístěna ikonka účetního dokladu (7). Kliknutím na tuto ikonku přejdete na účetní doklad.

U skladových operací Příjem a Výdej je možné také vygenerovat PDF dokument s nálednou možností tisku (ikona tiskárny).

Všechny vytvořené skladové operace jsou vyobrazeny v tabulce, kde vidíte záhlaví (5). Tabulka obsahuje:

 • číslo a poznámku
 • typ a měnu
 • celkem s a bez DPH
 • klienta/davaotele
 • středisko
 • aktuální stav
 • datum vytvoření

Pro zobrazení detailu skladové operace klikněte na řádek vybrané operace (6).

V pravé části každého řádku vidíte ikony akce: Vystavit, Účtenka, Tisk a Odstranit (7). Ikony Vystavit a Odstranit jsou aktivní pouze u skladové operace ve stavu Nevystaveno.


Pro přidání nové skladové operace klepněte na červené tlačítko "Nový" (8) v pravém horním rohu.

Detail - Obecné

Na detailu skladové operace probíhá nastavení všech potřebných atributů. Většinu nastavení je možné dále upravovat. Uložení provedených změn nebo vytvoření nové operace provedete kliknutím na tlačítko Uložit (17).

Pozn.: Uložení lze provést pouze v situaci, kdy máte zadanou alespoň jednu položku. Pro dokončení skladové operace je tedy nutné přejít na Detail do záložky Položky (18).

Obdobně jako u inventury je možné některé změny provádět pouze do chvíle než je vystavena. Vystavení probíhá kliknutím na ikonu akce Vystavit (7) v přehledu skladových operací.

V části obecné (9) skladová operace obsahuje tyto možnosti vyplnění:

Číslo

Automaticky generované pořadové číslo (10) skladové operace. Každý typ skladové operace má vlastní číselnou řadu a prefix.

Skladová operace

Typ skladové operace (11) obsahuje zvolit příjem, výdej, převod, likvidace, vratka, zpracování suroviny, výroba a vratka na sklad. Více o těchto skladových operací níže v části Typy operací.

Středisko

Výběr střediska (12), na kterém bude skladová operace provedena.

Cílové středisko

Výběr cílového střediska (13) probíhá pouze pro operaci převod.

Dodavatel

Pro operaci vratka je nutné vybrat dodavatele (14), kterému je zboží vráceno.

Operace bez DPH

V kolonce Operace bez DPH (15) je možné zaškrtnout operaci s 0% DPH. Vhodné například při nákupu ze zahraničí.

Typy operací

 • Příjem umožňuje naskladnění zboží na středisko. Po provedení operace jsou stavy zvoleného střediska navýšeny o vybrané položky a jejich počet.
 • Výdej je analogickou operací k příjmu, po provedení operace dochází ke snížení stavů střediska o vybrané položky a jejich počet.
 • Převod provádí přenesení zboží z jednoho střediska na druhyé. Mimo zdrojového střediska je nutné vybrat také středisko cílové.
 • Likvidace odstraňuje zboží ze skladu, možno využít například pro nefunkční či zkažené zboží.
 • Vratka umožňuje vrácení zboží dodavateli. Po provedení operace je zboží odstraněno z vybraného střediska.
 • Zpracování suroviny umožňuje transformovat libovolnou položku na jiné položky. Příkladem může být vepřová půlka, která je dopravena do řeznictví a následně zpracována. Výsledkem je 10 Kg plecka, 20 Kg sádla, 5 Kg kýty atd. Z vybraného střediska je odebrána jedna vepřová půlka a zároveň naskladněny všechny položky, které zpracováním vznikly.
 • Výroba umožňuje naskladnění položek typu výrobek (podrobněji o výrobku v sekci Nastavení - Položky). Na středisko je přidáno požadované množství výrobku a zároveň odečteny ingredience, ze kterých se výrobek skládá.
 • Vratka na sklad umožňuje naskladnění položek zpět na sklad.

Detail - Položky

V části položky na detailu skladové operace můžete vkládat jednotlivé položky pomocPLU/EAN kódu (19), importovat souborem (20) nebo vložit položku ze seznamuz (21).

V této části můžete vyhledávat (22) nebo filtrovat podle skupiny (23).

Položky vidíte v tabulce, která obsahuje záhlaví (24). Záhlaví obsahuje:

 • PLU/EAN kód a interní označení
 • Název
 • MJ
 • Pořizovací cenu/MJ bez DPH
 • Pořizovací cenu/MJ s DPH
 • Množství
 • Celkem bez DPH
 • Celkem s DPH

Množství lze v tabulce upravovat (25).

Vaše změny je nutné uložit pomocí červeného tlačítka "Uložit" (26).


Pozn.: Již vystavenou skladovou operaci nelze upravovat. Lze pouze přidat a uložit poznámku.

Pomohl vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu! Zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkusto to, prosím, znovu!