Uzávěrky v Backoffice

Přehled všech pokladních uzávěrek vytvořených prostřednictvím pokladní aplikace KASAmax a vlastních uzávěrek.

Přepínat mezi Pokladními a Vlastními uzávěrkami lze v horní části obsahové části prostřednictvím záložek (1 a 2). Zobrazené uzávěrky a také souhrnné informace lze omezit filtrem data od (3) a do (4).

Nad hlavní částí obsahové části (jednotlivé uzávěrky) jsou zobrazeny souhrnné informace všech uzávěrek.

  • celková částka (5)
  • průměr za účet (6)
  • stornováno/vráceno (7)
  • počet transakcí (8)
  • typ plateb (9)

Přehled jednotlivých uzávěrek vidíte v tabulce se záhlavím (10), kde najdete údaje o času od/do uzávěrky, středisko, počtu účtenek, částky celkem a datum vytvoření.

Vytvořené uzávěrky vidíte jednotlivě po řádcích (12). Na detailní zobrazení uzávěrky lze přejít kliknutím na vybraný řádek uzávěrky. Kliknutím na ikonu tiskárny (13) dojde k zobrazení uzávěrky v tiskové sestavě a křížek slouží k odstranění uzávěrky (13).

Pomocí všech sloupců je možné řadit kliknutím do záhlaví tabulky přehledu uzávěrek a na vybraný sloupec (11). Při větším množství uzávěrek můžete v rámci záznamů listovat (14).

Detail uzávěrky

Na detailu uzávěrky nalezneme podrobné informace o prodejích položek a skupin, typu plateb, časovém rozmezí uzávěrky, stornovaných účtech a další.

Přehled zobrazených dat:

Číslo na náhledu výše Popis funkce
(15) Časové období uzávěrky
(16) Hodnota celkem
(17) Mezisoušet
(18) Počet účtenek
(19) Středisko
(20) Průměr na účet
(21) Stornováno/Vráceno
(22) Zrušeno
(23) Sleva
(24) Přehledy

V detailu uzávěrky máte možnost se překlikávat mezi jednotlivými detaily přehledu (25). Zde máte možnost zobrazit přehled DPH, přehled slev, plateb, skupiny, kategorie, položky, uhrazeno, zrušeno, stornováno/vráceno, kupony nebo přehled záloh.

Údaje se zobrazují v přehledové tabulce (26).

Vlastní uzávěrky

Vlastní uzávěrky vygenerujete pod záložkou Vlastní (2) pomocí tlačítka Nový (27).

V okně pro vlastní uzávěrku zadáte datum a čas od (28) a do (29), středisko (30) a vytvoříte přes červené tlačítko Generovat (31).

Tisková sestava

Tiskovou sestavu zobrazíte kliknutím na ikonu tiskárny (13). Vygenerovaný PDF dokument nabízí zobrazení uzávěrky ve verzi pro tisk. Dokument lze prohlížet, přibližovat/oddalovat nebo stáhnout.

Pomohl vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu! Zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkusto to, prosím, znovu!