Nastavení střediska v Backoffice

Vytvořená střediska jsou úzce spjata s pokladními zařízeními KASAmax. Pokud je středisko vybráno v nastavení pokladny, využívá jeho nastavení, účtenky, uzávěrky, ceníku a další.

V případě, že dojde k úpravám v nastavení střediska, jsou tyto změny ihned ohlášeny všem zařízením využívající středisko a to prostřednictvím notifikace. Součástí notifikace je také potvrzení aktualizace nastavení.

Přehled zobrazuje tabulku (2), kde vidíte všechny aktuálně vytvořené střediska. Vyhledávat lze dle jména nebo kódu (1). Tabulka obsahuje kód, název a datum vytvoření a upravení. Na jednotlivé středisko se dostanete kliknutím na daný řádek (3).

Pozn.: Ve standardním tarifu je možné vytvořit maximálně 2 střediska. Tento limit je možné upravit zakoupením dalších středisek. Pro detailní informace kontaktujte technickou podporu společnosti KASAmax EU s.r.o.

Pod hlavním nadpisem sekce (5), najdete informaci o limit u počtu středisek. V základní verzi aplikace KASAmax Backoffice je limit nastaven na hodnotu tři. Pokud máte zájem využívat větší počet středisek, proveďte novou objednávku v sekci licence, případně kontaktujte naši technickou podporu.

Pro vytvoření nového střediska klepněte na červené tlačítko "Nový" (4) v pravém horním rohu obsahové části.

Obecné

Obecná nastavení ke středisku najdete na detailu v záložce Obecné (6).

V této části máte možnost doplnit tyto atributy střediska:

Číslo na náhledu výše Popis
(7) Kód Automaticky generovaný unikátní kód střediska.
(8) Název Libovolný název střediska, například Pobočka Brno.
(9) Ulice Adresa střediska.
(10) Město Město středska
(11) PSČ Poštovní směrovací číslo střediska.
(12) Nastavení plátce DPH Nastavení DPH daného střediska.

Vaše úpravy vždy uložte pomocí červeného tlačítka "Uložit" (13).

Prodej

Nastavení z oblasti prodeje k danému středisku najdete na detailu v záložce Prodej (14).

V této části máte možnost doplnit tyto atributy střediska:

Číslo na náhledu výše Popis
(15) Ceník Nastavení ceníku pro středisko.
(16) Odstranění Možnost odstranění již zvoleného ceníku.
(17a) Funkce pokladníků Tato funkce vyžaduje na pokladních zařízeních tohoto střediska identifikaci pokladníka jeho identifikátorem.
(17b) Funkce odhlášení pokladníků Zadejte číslo, které představuje počet minut, po jejichž uplynutí se má pokladník automaticky odhlásit
(17c) Vložení pokladníka Kliknutím vložíte pokladnííka.
(18) Poskytovatel Volba poskytovatele pro platební terminál.
(19a) IP adresa terminálu Pole pro zadání IP adresy.
(19b) Port terminálu Pole pro zadání portu.
(19c) Heslo k terminálu Pole pro zadání hesla.
(20) Prodej s sebou Povolení prodeje s sebou na vybraném středisku.
(21a) Číslo účtu Uveďte číslo účtu bez kódu banky.
(21b) Kód banky Uveďte kód banky.
(22a) IBAN Vložte IBAN svého účtu (slouží pro QR platby).
(22b) SWIFT Vložte SWIFT svého účtu (slouží pro QR platby).
(22c) Poznámka ke QR platbě Poznámka ke QR platbě je poznámka pro příjemce platby a je limitována znaky A-Z (vše velké, bez diakritiky) a maximální délkou 60 znaků. Systém po uložení automaticky text převádí na velká písmena a odstraňuje diakritiku.
(22d) Náhled QR Možnost vygenerování QR kódu pro kontrolu funkčnosti.
(23) Kurzovní lístek Volitelný výběr kurzovního lístku, který bude využíván na daném středisku (podrobněji v Nastavení - Kurzovní lístky).

Vaše úpravy vždy uložte pomocí červeného tlačítka "Uložit" (13).

Pozn.: V části ceníky lze vybrat libovolný počet dříve definovaných ceníků (podrobněji Nastavení - Ceníky). Vybrané ceníky následně vytvoří seznam položek a skupin, který je zobrazen na pokladních zařízeních s aplikací KASAmax. Prostřednictvím pokladního zařízení lze následně markovat na takto stanovené položky a skupiny.

V případě změny ceníků je automaticky odeslána notifikace do pokladního zařízení společně s žádostí o aktualizaci ceníků.

Sklad

Nastavení z oblasti skladu k danému středisku najdete na detailu v záložce Sklad (24).

V této části máte možnost doplnit tyto atributy střediska:

Číslo na náhledu výše Popis
(25) Použít jiné středisko jako sklad Provádět při prodeji skladové operace nad skladem jiného střediska.
(26) Způsob odtěžování položek Nastavení, které určuje jakým způsobem budou odtěžovány položky, které byly prodány na daném středisku.
(27) Výchozí měna pro skladový příjem Možnost vybrat měnu z nabídky.
(28) Vrátit položky na sklad po stornu účtenky Na základě stornované účtenky se naskladní stornované položky na sklad.
(29) Zasílat upozornění minimálního stavu zásob Aktivuje funkci zasílání upozornění při překročení minimálního stavu zásob na tomto středisku.
(30) Kurzovní lístek Zvolíte kurzovní lístek z nabídky.

Vaše úpravy vždy uložte pomocí červeného tlačítka "Uložit" (13).

Způsob odtěžování položek

Nastavení, které určuje jakým způsobem budou odtěžovány položky, které byly prodány na daném středisku.

  • Středisko - všechny položky, které jsou prodány na daném středisku jsou automaticky odtěžování z něj.
  • Zrdrojová střediska položek - všechny položky, které jsou prodány na daném středisku jsou automaticky odtěžovány ze zdrojového střediska dané položky. Nastavení zdrojového střediska položky probíhá na jeho detailu. Tato možnost může být využita v případech, kdy jedno středisko položky sice prodáva, ale nemá je vedeny fyzicky ve svých stavech. Příkladem může být restaurace s barem, kde na baru probíhá veškeré markování objednávek. Zde se však fyzicky žádné zboží nenachází, pouze probíhá jeho výdej. Je tedy nesmyslné odtěžovat položky ze střediska bar. V tomto případě bude nastaveno odtěžování ze zdrojových středisek. Samotné odtěžení již proběhne na základě nastavení konkrétní položky.

Účtenka

Detailní nastavení vzhledu účtenky tisknuté prostřednictvím pokladní aplikace KASAmax najdete v záložce Účtenka (31).

V této části máte možnost doplnit tyto atributy střediska:

Číslo na náhledu výše Popis
(32) Hlavička Vyplněný obsah se zobrazí v přední části účtenky, vhodné například pro zobrazení názvu společnosti, IČ, DIČ a další.
(33) Patička Vyplněný obsah se zobrazí ve spodní části účtenky, vhodné například pro zobrazení kontaktu.
(34) Obchodní sdělení Zobrazeno pod patičkou, možno využít například pro reklamní sdělení.
(35) Logo Nahrajte Vaše logo, to bude následně vytištěno v horní části účtenky. Pokud je vybráno barevné logo, automaticky bude převedeno na černobíle, aby mohlo být vytisknuto prostřednictvím termotiskárny. Doporučujeme vybrat co možná nejjednodušší provedení loga.
(36) Tisknout poznámky k položkám U položek budou zobrazeny poznámky.
(37) Zobrazit jednotkovou cenu Zaškrtněte pokud si přejete, aby se na účtence zobrazovala u položek cena za jednotku.
(38) Zobrazit množstevní jednotku Zaškrtněte pokud si přejete, aby se na účtence zobrazovala množstevní jednotka.
(39) Zobrazovat číslo účtenky Zaškrtněte pokud si přejete, aby se na účtence zobrazovalo její pořadové číslo.
(40) Zobrazovat pokladníka Zaškrtněte pokud si přejete, aby se na účtence zobrazovalo jméno pokladníka.
(41) Zobrazovat rozpis platby Na účtence bude vypsán rozpis plateb.
(42) Vlastní text na faktuře. Na faktuře bude uveden vámi libovolný text.

Vaše úpravy vždy uložte pomocí červeného tlačítka "Uložit" (13).

Uzávěrky

Nastavení z oblasti uzávěrek k danému středisku najdete na detailu v záložce Uzávěrky (43).

Nastavení zobrazení náhledu a tisku uzávěrky pro aplikaci KASAmax . Pokud není některá ze sekcí vybrána, není následně ani zobrazena v náhledu a vytištěné účtence pokladního zařízení.

V této části máte možnost doplnit tyto atributy střediska:

Číslo na náhledu výše Popis
(44) Neuzavírat stav hotovosti Při uzavření prodeje neuzavírat stav hotovosti na pokladně

Vaše úpravy vždy uložte pomocí červeného tlačítka "Uložit" (13).


Nastavení uzávěrek pro pokladní zařízení

Níže zmíněné je vždy součástí uzávěrky a lze zobrazit ve vzdálené správě. Pokud je však odškrtnuto, nezobrazuje se obsluze pokladního zařízení a zároveň se netiskne.

Číslo na náhledu výše Popis
(45) Položky Přehled položek.
(46) DPH Přehled DPH.
(47) Slevy Přehled slev.
(48) Skupina Přehled skupin.
(49) Platby Přehled způsobů plateb.
(50) Bony (výdej) Výpis vydaných bonů.
(51) Bony (zrušeno) Výpis zrušených bonů.

Vaše úpravy vždy uložte pomocí červeného tlačítka "Uložit" (13).


Nastavení uzávěrek pro vzdálenou správu

Níže zmíněné je vždy součástí uzávěrky, implicitně se však netiskne ve vzdálené správě, pokud je odškrtnuto. Nastavení lze kdykoliv změnit a vytisknout tak uzávěrky i zpětně.

Číslo na náhledu výše Popis
(52) Položky Přehled položek.
(53) DPH Přehled DPH.
(54) Slevy Přehled slev.
(55) Skupina Přehled skupin.
(56) Platby Přehled způsobů plateb.
(57) EET Přehled EET.
(58) Bony Přehled dle bonů.
(59) Bony (výdej) Výpis vydaných bonů.
(60) Bony (zrušeno) Přehled stornováno/vráceno.
(61) Stornováno/Vráceno Přehled zrušených účtů.
(62) Zrušeno Přehled zrušených účtů.
(63) Uhrazeno Přehled uhrazených účtů.

Vaše úpravy vždy uložte pomocí červeného tlačítka "Uložit" (13).

Gastro

Nastavení z oblasti gastra k danému středisku najdete na detailu v záložce Gastro (43).

V sekci gastro vyberte mapu stolů, která má být použita při markováni (65). Volbu uložte červeným tlačítkem "Uložit" (13).

Pozn.: Pro zobrazení mapy stolů na pokladním zařízení je nutné mít tuto funkci aktivovanou (Nastavení - Prodej).

Zveřejnění

Doplňkové nastavení k danému středisku najdete na detailu v záložce Zveřejnění (66).

Zde máte možnost zveřejnit ceníky a skladové zásoby střediska (67). Díky tomu bude aktivní URL adresa s ceníkem a skladovými zásobami (68). Adresa obsahuje hash a tudíž není dohledatelná z běžného internetového rozhraní (vyhledávače). Zobrazí ji tedy pouze uživatel, který zná tuto adresu.

U skladových zásob máte možnost definovat zveřejnění (69). Na výběr máte:

  • Nezveřejňovat – Skladové zásoby nebudou zveřejněny.
  • Aktuální – Zobrazení aktuální stavu zásob.
  • Relativní – Zobrazení dostupnosti zásob bez konkrétní hodnoty.
Pomohl vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu! Zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkusto to, prosím, znovu!