Operace s účtem v mobilním číšníkovi

Pro zobrazení operací s účtem přejeďte prstem zprava doleva přes vybraný účtem (1).

Následně se zobrazí nabídka s operacemi Přesunout (2), Rozdělit (3) a Sloučit (4).

Přesunout

Slouží k přesunu účtu na jiný stůl. Po kliknutí na funkci Přesunout budete vyzváni k výběru stolu, na který má být účet přesunut.

Rozdělit

Operace Rozdělit umožňuje zaparkovaný účet rozdělit na více účtů (vhodné při placení zvlášť). Můžete také zvolit jestli chcete u položky přesunout jen jeden ks (5) či vše (6).

Sloučit

Pokud chcete více účtu spojit do jednoho vyberte operaci Sloučit. Následně budete vyzváni k výběru stolu. Pokud je na stole pouze jeden účet dojde k automatickému sloučení. V opačném případě bude nutné vybrat konkrétní účet určený ke sloučení.

Vaši volbu uložíte přes tlačítko potvrdit ve spodní části obrazovky (7).

Pomohl vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu! Zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkusto to, prosím, znovu!