Nástroje a hromadná změna sazeb DPH v Backoffice

V části Nastavení -> Nástroje (1) najdete rozšířené možnosti. V této části se nachází i hromadná změna sazeb DPH. Na tuto funkci přejdete kliknutím na vybraný řádek (2).

Hromadná změna sazeb DPH slouží nejčastěji v situacích, když se mění legislativa a například upravují sazby DPH. Díky této funkci v Backoffice můžete provést hromadnou změnu sazeb DPH skupin, položek a ceníků.

Upozornění na nutnost ručních úprav: Hromadná změna sazeb DPH nezahrnuje změny sazeb DPH pro prodej s sebou. Tyto sazby je nutné nastavit ručně pro jednotlivá střediska. V případě využívání různých sazeb DPH také u skupin a položek. Dále upozorňujeme, že při hromadné změně DPH dochází k nulování slev prodejních balíčků v ceníku, pokud je zvoleno nastavení přepočtu Zachovat cenu bez DPH.

Na obrazovce hromadné změny má uživatel možnost provést změnu sazeb DPH pro prodej a pro nákup. Sazby 15 a 10 % jsou zvýrazněny červenou barvou. 

Kromě změny sazeb má zde uživatel možnost nastavit způsob přepočtu cen (3)

  • Zachovat cenu s DPH - Bude vypočítána nová cena bez DPH.
  • Zachovat cenu bez DPH - Bude vypočítána nová cena s DPH.

Pro hromadnou úpravu postupujte volbou, jak má propočet proběhnout (3) a dále projděte jednotlivé skupiny a tam, kde chcete provést úpravy klikněte na řádek dané skupiny vyberte ze slupce sazba DPH prodeje (4) a sazba DPH nákupu (5). Jakmile kliknete na daný řádek máte možnost vybrat platné sazby DPH (21, 12 a 0%). Hromadná úprava proběhne až po potvrzení tlačítkem Uskutečnit (7).


Funkce prodej tady a s sebou v souvislosti s DPH

Hromadná změna sazeb DPH nezahrnuje změny sazeb DPH pro prodej s sebou. Tyto sazby je nutné nastavit ručně pro jednotlivá střediska. V případě využívání různých sazeb DPH také u skupin a položek. Dále upozorňujeme, že při hromadné změně DPH dochází k nulování slev prodejních balíčků v ceníku, pokud je zvoleno nastavení přepočtu Zachovat cenu bez DPH

Upozornění: V situaci, kdy dochází k legislativní úpravě DPH doporučujeme sledovat účetní publikace, ve kterých jsou stanoveny přesné podmínky sazeb DPH pro Vámi prodávány sortiment.

Pomohl vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu! Zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkusto to, prosím, znovu!