Prodej skrze mapu stolů

Kompletní nastavení mapy stolu včetně přiřazení k vybranému středisku proveďte ve vzdálené administraci KASAmax Backoffice.

Základní prvky

Střediska (1)

Ve horní části obrazovky lze přepínat jednotlivá střediska a markovat tak na různé mapy stolů.

Mapa stolů (2)

V levé části obrazovky prodeje vidíte graficky zobrazenou mapu stolů včetně aktuální obsazenosti z pohledu otevřených účtů.

Seznam otevřených účtů (3)

V pravém sloupci jsou zobrazeny všechny aktuálně otevřené účty. Po kliknutí na vybraný účet přejdete na jeho detail a můžete jej dále upravovat.

Vytvoření nového účtu

Pokud není na stole aktuálně vytvořen žádný účet = šedá barva (4) stačí na něj pouze klepnout, následně dojde automaticky k vytvoření nového účtu a přechodu na obrazovku prodeje.

V případě, že je na stole již vytvořen nějaký účet = červená barva (5), klepněte na vybraný stůl a pro přidání dalšího účtu stiskněte tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky.

Detail účtu

Zobrazení detailu otevřeného účtu je identické s aktuálně nastavenou obrazovkou prodeje. Navíc je zde v pravém horním rohu ikona pro rozdělení účtu (7) a také tlačítko Zaparkovat (6).

Po stisknutí tlačítka Zaparkovat se automaticky uloží aktuální účet a provede přechod zpět na mapu stolů.

Operace s účtem

Pro zobrazení operací s účtem přejeďte prstem zprava doleva přes vybraný účtem.

Přesunout (8)

Slouží k přesunu účtu na jiný stůl. Po kliknutí na funkci Přesunout budete vyzváni k výběru stolu, na který má být účet přesunut.

Rozdělit (9)

Operace Rozdělit umožňuje zaparkovaný účet rozdělit na více účtů (vhodné při placení zvlášť).

Sloučit (10)

Pokud chcete více účtu spojit do jednoho vyberte operaci Sloučit. Následně budete vyzváni k výběru stolu. Pokud je na stole pouze jeden účet dojde k automatickému sloučení. V opačném případě bude nutné vybrat konkrétní účet určený ke sloučení.

Rozdělení účtu

Na obrazovce rozdělení účtu pomocí tlačítek pod vybranou položkou přesuňte požadované množství zboží do cílového účtu pomocí tlačítek (11) jen po ks nebo vše (12).

Pro dokončení operace stiskněte tlačítko v dolním části (13). Zrušení operace provedete stisknutím tlačítka křížku v pravém horním rohu.

Výběr stolu

Při jednotlivých operacích nad účtem je nutné vybrat cílový stůl. Na tuto informaci budete upozornění polem "Vyberte cílový stůl" (14). Pro vybraní na něj stačí klepnout.

Výběr účtu

V případě, že se na stole nachází více otevřených (zaparkovaných) účtů je pro operaci sloučení nutné vybrat právě jeden. Klepněte na požadovaný účet (15).

Pomohl vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu! Zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkusto to, prosím, znovu!