Synchronizace

Pro správné a efektivní používání aplikací Pokladna KASAmax a KASAmax Backoffice je důležité znát procesy synchronizace mezi nimi.

Vzdálená správa slouží k centralizované správě pokladních zařízení a shromažďování dat o provedených prodejích v jednotlivých pokladnách.

Synchronizace probíhá oběma směry, ale pro různé typy operací je odlišná, což je nutné brát v potaz.

Pokud chcete pokladnu synchronizovat použijte v postranním menu nabídku Synchronizovat (1).

Pro synchronizace jednotlivých částí využijte ikonu v levé části vybraného řádku (2). Pro kompletní synchronizaci dat červené tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky (3).

Účetní položky (transakce, uzávěrky, pohyby hotovosti)

Transakce, uzávěrky a pohyby hotovosti jsou vytvářeny v pokladních zařízeních KASAmax. Shromáždění a zálohování veškerých dokumentů poté probíhá ve vzdálené administraci KASAmax Backoffice, která umožňuje centralizovat tyto data ze všech používaných pokladen na jednom místě a zároveň je zpřístupňovat z libovolného zařízení s připojením k internetu a webovým prohlížečem.

Směr synchronizace je tedy v tomto případě Pokladna KASAmax -> KASAmax Backoffice. Informace o dokumentech, které se prozatím nepodařilo úspěšně zaslat do KASAmax Backoffice je reprezentována číslem na obrazovce Synchronizace. Právě takový počet dokumentů nebyl správně synchronizován se vzdálenou správou.

Nastavení (sortiment, kurzovní lístek, střediska, zařízení)

Pro efektivní správu pokladen doporučujeme využívat vzdálenou správu KASAmax Backoffice. Ta umožňuje nadefinovat veškerý sortiment, vzhled účtenky a vše ostatní. Již nemusíte složitě a zdlouhavě vytvářet položky pomocí malé virtuální klávesnice v každém mobilním zařízení zvlášť. Využijte předností desktopů a vše nadefinujte rychle a efektivně za pomoci klávesnice a myši.

Pokud používáte stejné nastavení ve více pokladnách, budete ho vytvářet pouze jedenkrát, nikoliv pro každou pokladnu znovu. Stačí si ve vzdálené administraci vytvořit a nastavit středisko, to poté vybrat v pokladní aplikaci KASAmax (Nastavení - Střediska) a je hotovo. Veškerý sortiment a nastavení je staženo v pokladně. Při následném provedení změn skrze vzdálenou správu vše stačí potvrdit notifikaci nebo provést synchronizaci manuálně.

Berte prosím na vědomí, že synchronizace probíhá v tomto případě opačným směrem tedy KASAmax Backoffice -> Pokladna KASAmax. Pokud tedy budete provádět nastavení pokladny nebo sortimentu lokálně v pokladním zařízení a následně provedete synchronizaci s vybraným střediskem, budou aktuálně nastavená data v pokladní zařízení nahrazena těmi ze vzdálené správy!

Pomohl vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu! Zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkusto to, prosím, znovu!