Nastavení prodeje v mobilním číšníkovi

V nastavení > Prodej najdete veškeré nastavení v souvislosti s markováním. Jednotlivé možnosti můžete aktivovat či deaktivovat pomocí jezdce v pravé části obrazovky nebo je možnost výběru z nabídky pomocí ikony šipky.

Plátce DPH (1)

Aktivujte, pokud jste plátce DPH. Zobrazuje sazby DPH na obrazovce prodeje, u položek a na účtence.

Zaokrouhlení (2)

Zaokrouhluje výslednou částku na účtence. V případě, že jste plátci DPH, je hodnota zaokrouhlení evidována v 0% sazbě DPH.

Zobrazení při prodeji (3)

Nastavuje režim markování, kde je možné nastavit zobrazení obrazovky při prodeji. Z nabídky můžete vybrat číselník (markování na částku), skupiny (zobrazí se nejdříve skupiny), kombinace číselník i skupiny a dále možnost zobrazení jen položky (zobrazí se všechny položky) nebo kombinace číselník a položky.

Násobení jako množství (4)

Markování v pokladně funguje přes kalkulačku tak, že při zadání „5 x 6“ se namarkuje 1 x položka s částkou 30,- Kč. V režimu násobení jako množství máte možnost markovat přes kalkulačku tak, že při zadání „5 x 6“ se namarkuje 5 x položka s částkou 6,-Kč.

Prodej pomocí PLU (5)

Do části číselníku se nově objeví možnost zadat PLU kód.

Režim kalkulačky pro položky (6)

V režimu kalkulačky pro položky možné vybrat chování dle množství nebo ceny.

Zobrazení položek ve skupině (7)

V režimu prodej na skupiny je po výběru skupiny automaticky vyvoláno okno, ve kterém jsou zobrazeny všechny položky vybrané skupiny. Zobrazení položek může být formou grafické mřížky nebo textového seznamu.

Zobrazení skupin (8)

V grafické mřížce zobrazení skupin při prodeji je možné zobrazovat různé informace. Na výběr je z názvu skupiny, ikony a nebo názvu a ikony současně.

Zobrazení položek (9)

V grafické mřížce zobrazení položek při prodeji je možné zobrazovat různé informace. Na výběr je z názvu položky, ikony a nebo názvu a ikony současně.

Namarkované na detailu skupiny (10)

Tuto možnost aktivujte, pokud chcete mít v režimu prodeje na šířku v detailu skupiny zobrazené namarkované položky.

Kalkulačka na detailu skupiny (11)

Tuto možnost aktivujte, pokud chcete mít v režimu prodeje na šířku v detailu skupiny zobrazený číselník.

Ovládání v režimu na šířku (12)

V rámci zobrazení displeje na šířku máte možnost zvolit zobrazení ovládacích prvků při prodeji. Můžete zvolit standardní zobrazení ve spodní časti displeje nebo tzv. panel nástrojů vpravo nebo vlevo. Styl zobrazení v režimu panelu je vhodný pro větší obrazovky např. na pokladně KASAmax PROFI 16". Na menších displejích je panel nástrojů s posuvníkem (scrollovaný), pokud se nevleze do obrazovky celý.

Panel účtů na mapě stolů (13)

Zobrazuje panel účtů přímo na mapě stolů.

Implicitně jedna transakce na stůl (14)

Umožňuje pracovat na stole implicitně s jednou transakcí.

Výběr klienta na obrazovce prodeje (15)

Tato možnost vám nabídne v rámci obrazovky prodeje možnost vybrat ze seznamu klientů. Tento seznam můžete vytvořit ve vzdálené správě Backoffice.

Řazení položek na účet (16)

V této části máte možnost nastavit, jakým způsobem se mají řadit položky na účtence. Na výběr jsou dvě možnosti pod sebe a nad sebe.

Přidávání položek na účet (17)

Určuje, zda kusové položky přidávat po jednom, nebo pomocí číselníku.

Rychlá platba (18)

V případě zatržení je přeskočen detail platby a částka transakce je uhrazena zvolenou platbou na obrazovce prodeje.

Automatická platba v cizí měně (19)

Platba je automaticky provedena v cizí měně. Přepočet je proveden dle stanoveného kurzu v kurzovním lístku.

Přeskočit kontrolu účtu (20)

V případě zatržení dojde při prodeji k automatickému přeskočení obrazovky kontroly účtu. Tuto funkci lze vybrat pouze v případě výběru přeskočení detailu platby. Po výběru způsoby platby je účet ihned dokončen.

Dokončení transakce (21)

Nastavuje, jak má být dokončena transakce. Umožněno je odeslat transakci emailem, tisknout, nedělat nic, nebo vybrat způsob dokončení během prodeje.

Automaticky tisknout kopii účtenky (22)

Pokud je možnost vybrána je po dokončení prodeje automaticky vytisknuta kopie účtenky.

Odeslání emailu (23)

Výběr způsobu jakým bude odeslána účtenka emailem.

  • Vzdálený server - účtenka je odeslán společně s předdefinovanou zprávou na vybraný email prostřednictvím vzdáleného serveru.
  • Emailový klient - v mobilním zařízení je vyvolán emailový klient s předdefinovanou zprávou, která může být dále upravena. Odeslání je nutné dokončit manuálně.

Přijímané platební metody (24)

Vybrané platební metody jsou zobrazovány na obrazovce prodeje. V nabídce najdete hotovost, karta, karta (online), faktura, převodem, stravenky, šek nebo QR.

Pozn.: Platba QR slouží pro situace, kdy chcete zákazníkovi vystavit účtenku s QR kódem, díky kterému může provést okamžitý platební převod naskénováním mobilním telefonem v internetovém bankovnictví. Pro funkčnost QR platby je nutné mít vyplněný v nastavení střediska v Backoffice IBAN a SWIFT. Více informací zde.

Pomohl vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu! Zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkusto to, prosím, znovu!