Nastavení prodeje

V nastavení > Prodej najdete veškeré nastavení v souvislosti s markováním. Jednotlivé možnosti můžete aktivovat či deaktivovat pomocí jezdce v pravé části obrazovky nebo je možnost výběru z nabídky pomocí ikony šipky.

Plátce DPH

Aktivujte, pokud jste plátce DPH. Zobrazuje sazby DPH na obrazovce prodeje, u položek a na účtence.

Sazby DPH

Možnost zvolit, které sazby DPH se mají zobrazit na číselníku pokladny.

Zaokrouhlení konečné částky

Zaokrouhluje výslednou částku na účtence. V případě, že jste plátci DPH, je hodnota zaokrouhlení evidována v 0% sazbě DPH.

Číslovat transakce dle střediska

Vyberte pokud chcete vést pro každé středisko vlastní číselnou řada. Číselná řada každého střediska bude automaticky inkrementována a jeji podoba nelze nastavit ručně.

Identifikátor zařízení v číslené řadě

Možné rozlišit doklady dle zařízení.

Následné číslo transakce

V případě jednotné číselné řady je možné nastavit aktuální pořadové číslo. To je dále automaticky inkrementováno.

Zobrazení při prodeji

Nastavuje režim markování, kde je možné nastavit zobrazení obrazovky při prodeji. Z nabídky můžete vybrat číselník (markování na částku), skupiny (zobrazí se nejdříve skupiny), kombinace číselník i skupiny a dále možnost zobrazení jen položky (zobrazí se všechny položky) nebo kombinace číselník a položky.

Příklad zobrazení kombinace číselník a skupiny (vpravo) nebo jen číselník (vlevo).

Násobení jako množství

Markování v pokladně funguje přes kalkulačku tak, že při zadání „5 x 6“ se namarkuje 1 x položka s částkou 30,- Kč. V režimu násobení jako množství máte možnost markovat přes kalkulačku tak, že při zadání „5 x 6“ se namarkuje 5 x položka s částkou 6,-Kč.

Prodej pomocí PLU

Do části číselníku se nově objeví možnost zadat PLU kód.

Režim kalkulačky pro položky

V režimu kalkulačky pro položky možné vybrat chování dle množství nebo ceny.

Zobrazení položek ve skupině

V režimu prodej na skupiny je po výběru skupiny automaticky vyvoláno okno, ve kterém jsou zobrazeny všechny položky vybrané skupiny. Zobrazení položek může být formou grafické mřížky nebo textového seznamu.

Zobrazení skupin

V grafické mřížce zobrazení skupin při prodeji je možné zobrazovat různé informace. Na výběr je z názvu skupiny, ikony a nebo názvu a ikony současně.

Zobrazení položek

V grafické mřížce zobrazení položek při prodeji je možné zobrazovat různé informace. Na výběr je z názvu položky, ikony a nebo názvu a ikony současně.

Příklad zobrazení položek Název a ikona (vlevo) nebo zobrazení položek pouze Ikony (vpravo).

Namarkované na detailu skupiny

Tuto možnost aktivujte, pokud chcete mít v režimu prodeje na šířku v detailu skupiny zobrazené namarkované položky.

Kalkulačka na detailu skupiny

Tuto možnost aktivujte, pokud chcete mít v režimu prodeje na šířku v detailu skupiny zobrazený číselník.

Ovládání v režimu na šířku

V rámci zobrazení displeje na šířku máte možnost zvolit zobrazení ovládacích prvků při prodeji. Můžete zvolit standardní zobrazení ve spodní časti displeje nebo tzv. panel nástrojů vpravo nebo vlevo. Styl zobrazení v režimu panelu je vhodný pro větší obrazovky např. na pokladně KASAmax PROFI 16". Na menších displejích je panel nástrojů s posuvníkem (scrollovaný), pokud se nevleze do obrazovky celý.

Ovládání tak může vypadat různě dle vaší předvolby, na ukázce níže vlevo patička a vpravo panel nástrojů vpravo.

Mapa stolů

Vyberte v případě, že chcete markovat na mapu stolů. Při přechodu na obrazovku prodeje bude automaticky zobrazena mapa stolů přiřazená k vybranému středisku. Nastavení mapy stolů je nutné provést ve webové administraci KASAmax Backoffice.

Pokud máte aktivní mapu stolů máte možnost nastavit možnost zobrazit panel účtů s mapu stolů nebo funkci implicity. Díky této funkci můžete pracovat na stole implicitně s jednou transakcí.

Náhled mapy stolů při prodeji v aktivním režimu.

Výběr klienta na obrazovce prodeje

Tato možnost vám nabídne v rámci obrazovky prodeje možnost vybrat ze seznamu klientů. Tento seznam můžete vytvořit ve vzdálené správě Backoffice.

Řazení položek na účet

V této části máte možnost nastavit, jakým způsobem se mají řadit položky na účtence. Na výběr jsou dvě možnosti pod sebe a nad sebe.

Přidávání položek na účet

Určuje, zda kusové položky přidávat po jednom, nebo pomocí číselníku.

Rychlá platba

V případě zatržení je přeskočen detail platby a částka transakce je uhrazena zvolenou platbou na obrazovce prodeje.

Automatická platba v cizí měně

Platba je automaticky provedena v cizí měně. Přepočet je proveden dle stanoveného kurzu v kurzovním lístku.

Cizí měna

Pokud máte vybráno, tak se zvolená cizí měna automaticky přiřadí k účtu, bez nutnosti aktivovat a zadávat platbu v cizí měně v okně Platba při prodeji.

Přeskočit kontrolu účtu

V případě zatržení dojde při prodeji k automatickému přeskočení obrazovky kontroly účtu. Tuto funkci lze vybrat pouze v případě výběru přeskočení detailu platby. Po výběru způsoby platby je účet ihned dokončen.

Výběr střediska během prodeje

Umožňuje výběr střediska během prodeje. Tím je umožněno dokončovat transakci na různá střediska a IČa. Společně se střediskem se transakci nastaví účtenka.

Dokončení transakce

Nastavuje, jak má být dokončena transakce. Umožněno je odeslat transakci emailem, tisknout, nedělat nic, nebo vybrat způsob dokončení během prodeje.

Automaticky tisknout kopii účtenky

Pokud je možnost vybrána je po dokončení prodeje automaticky vytisknuta kopie účtenky.

Počkat na potvrzení tisku

Tato volba je relevantní pro automatický tisk kopie účtenky. Před tiskem kopie účtenky musí obsluha potvrdit tisk – až poté se provede tisk kopie.

Pozn.: Implementováno pro případy, kdy uživatelé využívají tiskárny bez řezačky. Provede se tedy tisk originálu, obsluha provede odtržení, potvrdí, a odtrhne kopii. Bez tohoto nastavení jim vyjede originál i kopie v jednom a musí pak tyto dvě účtenky trhat „ve vzduchu“.

Odeslání emailu

Výběr způsobu jakým bude odeslána účtenka emailem.

  • Vzdálený server - účtenka je odeslán společně s předdefinovanou zprávou na vybraný email prostřednictvím vzdáleného serveru.
  • Emailový klient - v mobilním zařízení je vyvolán emailový klient s předdefinovanou zprávou, která může být dále upravena. Odeslání je nutné dokončit manuálně.

Příjímané platební metody

Vybrané platební metody jsou zobrazovány na obrazovce prodeje. V nabídce najdete hotovost, karta, karta (online), faktura, převodem, stravenky, šek nebo QR.

Platba QR slouží pro situace, kdy chcete zákazníkovi vystavit účtenku s QR kódem, díky kterému může provést okamžitý platební převod naskénováním mobilním telefonem v internetovém bankovnictví. Pro funkčnost QR platby je nutné mít vyplněný v nastavení střediska v Backoffice IBAN a SWIFT. Více informací zde.

Pomohl vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu! Zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkusto to, prosím, znovu!